Požiūris į aplinką

Mes ir mūsų požiūris į aplinką
 
UAB „Granplasta“ pagrindiniai tikslai: atsakingas požiūris į klientą ir darbuotoją, produkto kokybę ir patikimumą, aplinkosaugą ir darbo saugą bei socialinę atsakomybę Mes nuolat gerinam produkcijos kokybę ir siekiame mažinti veiklos poveikį aplinkai – atnaujindami ir modernizuodami įrengimus, diegdami pažangiausias technologijas. 
UAB „Granplasta“ įmonė savo veikla siekia prisidėti prie aplinkos tausojimo ir išsaugojimo. Siekiame, kad gaminant, vartojant ar utilizuojant, būtų naudojamos tokios žaliavos, kurių metu susidarytų kuo mažesnės teršalų emisijos bei atliekų kiekiai. Gamybos metu yra dedami specialūs komponentai – biopriedai. Jų naudojimas sumažina polietileninės produkcijos utilizacijos laikotarpį nuo 150-200 metų iki 2-5 metų.

„Reverte“ - priedas ne tik skatina plastikinių maišelių irimą, bet ir leidžia nustatyti, kada šis procesas turėtų prasidėti. Nauja technologija užtikrina, kad pagamintas plastikinis maišelis tam tikrą laiką net ir veikiamas karščio, ultravioletinių spindulių ar mechaninio slėgimo, nepraras plastikui būdingų savybių ir nepradės irti anksčiau nei bus panaudotas. Tai ypač aktualu prekybininkams, kurie gali saugiai sandėliuoti ir eksploatuoti maišelius pageidaujamą laiką,“

„Renatura“ - priedas ekologiškai saugus, bekvapis produktas. Pagrindinė jo sudedamoji dalis yra geležis, todėl gali būti naudojamas gaminiuose, skirtuose sąlyčiui su maisto produktais. Maišeliai su šiuo priedu visiškai suyra per 2-4 mėnesius. Priešingai nei krakmolo pagrindu pagaminti panašūs maišeliai, šie gali būti perdirbami.

UAB "Granplasta" įdiegtas Žiedinės ekonomikos gamybos principas.

Žiedinė ekonomika – tai atsinaujinanti sistema, kurioje išteklių ir atliekų sąnaudos, emisijos ir energijos praradimai yra sumažinami juos teisingai valdant ir sujungiant į uždarą energijos ir medžiagų grandinę.

Šie procesai gali būti pasiekti pasinaudojant ilgaamžio dizaino sprendimais, tinkama daiktų priežiūra, daiktų remontavimu, pakartotiniu naudojimu, daiktų restauravimu, atnaujinimu ir galiausiai – perdirbimu.

Mūsų vykdomos iniciatyvos:
  • Naudojame pažangius techninius sprendimus, kurie apsaugo aplinką nuo užteršimo.
  • Taupiau naudojame elektros energiją ir kitus išteklius.
  • Pasirenkame kokybiškesnes ir aplinkosauginiu požiūriu mažiau pavojingas žaliavas.
  • Atidžiai planuojame bendrovės transporto panaudojimą, užtikriname jo techninę priežiūrą taip, kad sumažintume kuro naudojimą.
  • Savo gamybos technologiniame procese naudojame bio- priedus, kurių dėka plastikiniai gaminiai savaime suyra per 2 - 4 mėnesius.
  • Aktyviai remiame socialinį projektą “Darom”, dalyvaujame visuomeninėje veikloje.
  • Gamybos proceso metu gauta šiluma panaudojama įmonės patalpų apšiltinimui.
  • Įmonėje gamybos metu naudojama elektra gaunama saulės energijos būdu.