Požiūris į aplinką

Mes ir mūsų požiūris į aplinką
 
 • UAB „Granplasta“ pagrindiniai tikslai: atsakingas požiūris į klientą ir darbuotoją, produkto kokybę ir patikimumą, aplinkosaugą ir darbo saugą bei socialinę atsakomybę Mes nuolat gerinam produkcijos kokybę ir siekiame mažinti veiklos poveikį aplinkai – atnaujindami ir modernizuodami įrengimus, diegdami pažangiausias technologijas. 
 • UAB „Granplasta“ įmonė savo veikla siekia prisidėti prie aplinkos tausojimo ir išsaugojimo. Siekiame, kad gaminant, vartojant ar utilizuojant, būtų naudojamos tokios žaliavos, kurių metu susidarytų kuo mažesnės teršalų emisijos bei atliekų kiekiai. 
 • Įgyvendinant ES Vienkartinio plastiko mažinimo direktyvą ir perkeliant ją į Lietuvos teisę, nuo 2021 m. liepos 3 d. nebenaudojame biopriedų ir negaminame aerobiškai skaidaus plastiko gaminių. Gaminant pakuotę mes atsižvelgiam į jų poveikį aplinkai ir teikiam pirmenybę mažiausią žalą aplinkai darančioms žaliavoms. Siekiant užtikrinti pakuočių atliekų prevenciją, turime pasirengę pakuočių atliekų prevencijos planus, pagamintą produkciją pakuojame į pakuotes, gaminamas pagal Europos darniuosius standartus, nustatančius pagrindinius pakuočių gamybos reikalavimus.

UAB "Granplasta" įdiegtas Žiedinės ekonomikos gamybos principas.

Žiedinė ekonomika – tai atsinaujinanti sistema, kurioje išteklių ir atliekų sąnaudos, emisijos ir energijos praradimai yra sumažinami juos teisingai valdant ir sujungiant į uždarą energijos ir medžiagų grandinę.

Šie procesai gali būti pasiekti pasinaudojant ilgaamžio dizaino sprendimais, tinkama daiktų priežiūra, daiktų remontavimu, pakartotiniu naudojimu, daiktų restauravimu, atnaujinimu ir galiausiai – perdirbimu.

Mūsų vykdomos iniciatyvos:
 • Naudojame pažangius techninius sprendimus, kurie apsaugo aplinką nuo užteršimo.
 • Taupiau naudojame elektros energiją ir kitus išteklius.
 • Pasirenkame kokybiškesnes ir aplinkosauginiu požiūriu mažiau pavojingas žaliavas.
 • Atidžiai planuojame bendrovės transporto panaudojimą, užtikriname jo techninę priežiūrą taip, kad sumažintume kuro naudojimą.
 • Gamybos proceso metu gauta šiluma panaudojama įmonės patalpų apšiltinimui.
 • Įmonėje gamybos metu naudojama elektra gaunama saulės energijos būdu.
 • Visas gamybos metu likusias atliekas perdirbame ir panaudojame antram gamybos procesui.
 • mes maišelius galime pagaminti iš 100% perdirbtų medžiagų kuo negali pasgirti neaustinių medžiagų maišelių gamintojai.

Plastikas nėra blogis. Netgi priešingai – jis žmonėms suteikė naujų, iki tol neturėtų galimybių. Ne plastikas yra blogis, o tai, kad jis nėra tinkamai sutvarkomas. Tad reikėtų ne atsisakyti plastikų įvairovės, o imti plastiką naudoti tvariai ir atsakingai bei pasirūpinti geru jo atliekų surinkimu. Visa mūsų gaminama (tinkamiausi ir lengvai antrajam gyvenimui prikeliami plastikai yra PET, HDPE, LDPE, PP) pakuotė gali būti perdirbama ir panaudojama naujų pakuočių ar kitų gaminių gamyboje.  

Remiantis „ Washington Post “ analize , procese intensyviai naudojant nuodingas chemines medžiagas, popierius užteršia 70 kartų didesnę oro ir 50 kartų didesnę vandens taršą nei plastikinių maišelių gamyba, todėl žmonėms ir aplinkai toksiškumas didesnis nei HDPE maišeliai. Ir nors 66 procentai popieriaus ir kartono yra perdirbami, perdirbimo procese reikia papildomų chemikalų, kad būtų pašalintas rašalas ir popierius grąžinamas į celiuliozę, o tai gali padidinti popieriaus poveikį aplinkai.

https://news.climate.columbia.edu/2020/04/30/plastic-paper-cotton-bags/